Advokatbistand +47 64 90 80 00

Våre advokater

Kenneth Strømme Gundersen
Advokat / Partner

Kenneth er tilknyttet faggruppene arbeidsrett, strafferett og familierett.

Han arbeider med bistand og rådgivning i oppsigelse- og avskjedssaker, varslingsaker og saker vedr. trakassering og diskriminering. Han tar også forsvareroppdrag. Kenneth er utdannet cand. jur fra Universitetet i Tromsø. Han har også grunnfag i økonomi- og administrasjon fra Handelshøgskolen i Bodø. Han har arbeidserfaring fra blant annet Advokatfirmaet Lund & Co og Advokatfirmaet Arntsen.