Advokatbistand +47 64 90 80 00

Våre advokater

Thomas Oftedahl
Advokat / Partner

Thomas er tilknyttet faggruppene kontraktsrett, eiendomsrett og arbeidsrett. Han arbeider blant annet med bilrettslige problemstillinger, saker vedrørende feil og mangler og oppsigelse- og avskjedssaker. Thomas har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo og utdannelse innen økonomi fra det amerikanske universitetet i Paris. Han har blant annet arbeidserfaring fra advokat.no, Advokatforeningen og Forbrukertvistutvalget.