Advokatbistand +47 64 90 80 00

Advokattjenester

Kontraktsrett


Kontraktsrett omhandler rettigheter og forpliktelser på inngåtte kontrakter og avtaler. I kontraktsretten forholder man seg til klare og bindende avtale, mens tolking av kontrakter og spørsmål om avtalen er gyldig, hører til avtalerett.

Kontraktsretten omfatter også regler for forhold som ligger før og under selve kontraktsinngåelse, som ansvar for opplysningssvikt og manglende undersøkelser før avtalen ble inngått. Reglene forutsetter at partene har inngått en bindende avtale.

Våre kontraktsrettsadvokater yter blant annet bistand ved avtaletvister. Sentrale problemstillinger er gyldigheten av avtaler, rekkevidde av fullmakter og tolking av avtaler for å fastslå kontraktspartenes rettigheter og plikter etter avtalen.

Har du spørsmål om kjøpsrett kan du bruke kontaktskjemaet under, så vil en av våre advokater kontakte deg innen kort tid.