Advokatbistand +47 64 90 80 00

Advokattjenester

Kjøpsrett

Kjøpsrett handler om kjøpers og selgers rettigheter og forpliktelser ved inngåtte avtaler om kjøp. Når man gjør et kjøp er det alltid inngått en bindende avtale hvor den ene parten kjøper og den andre parten mottar et vederlag fra selger. Kjøpsretten er en del av kontraktsrett, og bygger på kjøpsloven.

Kjøpsrett gjelder ved kjøp og salg av varer, men normalt sett ikke kjøp av tjenester. Loven gjelder også bytte av ting så lenge kjøpsloven § 1 annet ledd er oppfylt.

Når du kjøper en ny eller brukt bil, båt, motorsykkel, interiør eller andre kostbare gjenstander kan du oppleve at gjenstanden har feil og mangler, ved slike tilfeller kommer kjøpsrett inn i bildet. Har du solgt en gjenstand, enten som privatperson eller gjennom en bedrift og opplever at kjøperen melder om feil eller mangler og krever prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet gir forbrukerkjøpsloven, husleieloven, håndverktjenesteloven og kjøpsloven deg som forbruker mange rettigheter.

Våre forbrukerrettsadvokater yter bistand innen kjøpsrettslige problemstillinger knyttet til feil og mangler ved varer, hvilke plikter kjøperen har (betaling og tidspunkt for betaling), hvilke krav kjøperen har ved avtalebrudd fra selger og motsatt hvilke krav selger har ved avtalebrudd fra kjøper.

Har du spørsmål om kjøpsrett kan du bruke kontaktskjemaet under, så vil en av våre advokater kontakte deg innen kort tid.