Advokatbistand +47 64 90 80 00

Advokattjenester

Eiendomsrett


Eiendomsrett handler om eierens rettigheter i forbindelse med kjøp og oppføring av bolig, veirett og andre rettigheter over egen eller andres eiendom, nabokonflikter vedrørende gjerder, trær osv og rettigheter når man bor i sameier og borettslag osv.

Felles for de fleste eiendomssaker omhandler bistand i forbindelse med tvister som er dekket av hus- eller innboforsikringen.

Ved kjøp av brukt bolig gjelder avhendingsloven, som regulerer når man har et krav mot selger eller eierskifteforsikringen grunnet mangler ved boligen. Typiske problemstillinger er arealavvik, fukt i kjeller, utett membran på bad, skjeve gulv osv.

Våre eiendomsrettsadvokater bistår innen de fleste områder av eiendomsretten med blant annet problemstillinger knyttet til:

 • Kjøp og salg av eiendom
 • Plan og reguleringsspørsmål
 • Entrepriserett
 • Mangler ved bolig
 • Mangler ved håndverkertjenester
 • Utleiekontrakter
 • Befaringer
 • Kurs
 • Veirett
 • Naborett
 • Tvangsoppløsning av sameie
 • Sameier, borettslag og eierseksjoner
 • Tomtefeste

Har du spørsmål om eiendomsrett kan du bruke kontaktskjemaet under, så vil en av våre advokater kontakte deg innen kort tid.