Advokatbistand +47 64 90 80 00

Advokattips

Hva er et drøftelsesmøte?

Dersom en arbeidsgiver vurderer å si opp en ansatt, skal det avholdes et såkalt «drøftelsesmøte». Hensikten med slike møter er at arbeidsgiver og arbeidstaker skal få drøftet grunnlaget for en eventuell oppsigelse.

Les mer om drøftelsesmøte

Hva er et forhandlingsmøte?

En ansatt som har blitt sagt opp fra stillingen kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver, dersom han mener bestrider grunnlaget for oppsigelsen. Fristen er 14 dager fra mottak av oppsigelsen.

Les mer om drøftelsesmøte

Hva er en usaklig oppsigelse?

En ansatt som blir sagt opp fra jobb kan bestride oppsigelsen og kreve forhandlinger med arbeidsgiver. I slike forhandlinger diskuterer man muligheten for å sette oppsigelsen til side og fortsette arbeidsforholdet, eller om det er aktuelt å tilby en sluttavtale for å løse saken i minnelighet.

Les mer om usaklig oppsigelse

Hva er en rettsprosess?

Dersom du som arbeidstaker har mottatt oppsigelse eller avskjed, så bestemmer arbeidsmiljøloven at arbeidstakere har krav på å kunne forhandle med arbeidsgiver. Dersom saken ikke løses ved slike forhandlinger, starter det å løpe frister for å gå til søksmål mot arbeidsgiver.

Les mer om rettsprosess

Hva er en sluttpakke?

En sluttpakke er en avtale som inngås mellom en bedrift og en ansatt forut for eller etter en oppsigelsesprosess. En bedrift som har behov for å si opp en eller flere ansatte kan allerede før en prosess settes i gang tilby sluttpakker.

Les mer om sluttpakke

Har du blitt sagt opp og trenger bistand av en advokat? Bruk skjemaet under og få en gratis vurdering av din sak.