Advokatbistand +47 64 90 80 00

Advokattjenester

Strafferett


Strafferetten deles inn i to deler, en alminnelig og en spesiell del. Den alminnelige delen av straffeloven omhandler regler som gjelder alle straffbare handlinger. Som at tiltalte må ha utvist skyld eller ha vært tilregnelig da handlingen fant sted. Den generelle delen av strafferett har også regler ved forsøk på straffbare handlinger og medvirkning til straffbare handlinger. Reglene for når en straffesak er foreldet gjelder den generelle delen.

Våre strafferettsadvokater tar forsvareroppdrag innen hele strafferettens område og oppdrag som bistandsadvokat, herunder bistand med søknad om besøksforbud og voldsoffererstatning.

Har du spørsmål om strafferett kan du bruke kontaktskjemaet under, så vil en av våre advokater kontakte deg innen kort tid.