Advokatbistand +47 64 90 80 00

Advokattjenester

Familierett

Familieretten omhandler alle forhold fra «vuggen til graven» i ekteskapet. Fram bistår undertiden i saker som gjelder inngåelse av ekteskap, da typisk gyldigheten av ekteskap inngått i utlandet. Majoriteten av sakene knytter seg imidlertid til reglene som har med oppløsning av ekteskapet å gjøre.

Av særlig stor betydning er reglene som regulerer formuesforhold mellom ektefellene i ekteskapet. Utgangspunktet er likedeling, men regler om særeie og skjevdeling kan endre på dette utgangspunktet. Andre sentrale regler gjelder den gjensidig underholdsplikt mellom ektefeller og hva som kan avtales i ektepakter.

Det er også vanlig å inkludere barnerett i familieretten. I Barneloven finner man blant annet regler om farskapet, foreldreansvaret, samværsretten og barnets bosted ved skilsmisse.

Våre familierettsadvokater arbeider blant annet med problemstillinger knyttet til inngåelse og oppløsning av ekteskap, ektefellenes formuesforhold i ekteskapet, inngåelse av ektepakter, og hvordan formuen skal deles ved ekteskapets oppløsning. Vi bistår også innen alle problemstillinger knyttet til barnerett, som forholdet mellom foreldre og barn, farskapet, foreldreansvaret og vergemål.

Har du spørsmål om familierett kan du bruke kontaktskjemaet under, så vil en av våre advokater kontakte deg innen kort tid.