Advokatbistand +47 64 90 80 00

Advokattjenester

Arbeidsrett


Arbeidsrett omhandler det individuelle arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver samt det kollektive forholdet mellom fagforeninger og arbeidsgivere eller arbeidsgiverforeninger.

Fram advokatfirma arbeider primært med arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til den individuelle delen av arbeidsretten. Sentrale regler her gjelder ansettelse, arbeidstid, lønn, skattetrekk, permisjoner, ferie, sykepenger, krav til psykisk og fysisk arbeidsmiljø herunder saker vedrørende mobbing og trakassering, varsling om kritikkverdige forhold samt avslutning av arbeidsforhold ved oppsigelse og avskjed.

Fram advokatfirma bistår arbeidstakere og arbeidsgivere med blant annet spørsmål knyttet til:

 • Inngåelse av arbeidsavtaler
 • HMS
 • Varslingssaker
 • Sluttavtaler
 • Oppsigelser
 • Avskjed
 • Kurs og ledertrening innen arbeidsrett
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Outsourcing
 • Omstillings- og nedbemanningsprosesser
 • Diskriminering
 • Trakassering
 • Incentivordninger
 • Konkurranseklausuler
 • Krav til arbeidsmiljø
 • Arbeidstid

 

Har du spørsmål om arbeidsrett kan du bruke kontaktskjemaet under, så vil en av våre advokater kontakte deg innen kort tid.