Advokatbistand +47 64 90 80 00

Om oss

Fram advokatfirma er et lite advokatfirma med stor kompetanse. Pr i dag jobber det syv advokater og fullmektiger hos oss. Advokatene våre er spesialisert innen 2-3 faggrupper, for å sørge for at vi innehar nødvendig spisskompetanse. Våre hovedsatsningsområder er arbeidsrett, eiendomsrett, avtale- og kontraktsrett, familie- og barnerett, helserett og strafferett. Våre klienter består av privatpersoner og små og mellomstore bedrifter.

Vi har hovedkontor i Drøbak og møterom i Oslo. Vi møter klienten der det passer best.

Våre priser avhenger av type problemstilling det ønskes bistand til, advokatens erfaring og kompetanse innen rettsområdet bistanden gjelder, samt om det ytes fri rettshjelp eller en en forsikring dekker advokatbistanden. Timeprisen vil således kunne være alt fra 1025 kr. pr time til 2400.

På en av dine forsikringer vil du normalt ha krav på dekning av det vesentlige av advokatkostnadene som påløper i en rekke saker. Vi undersøker gratis og kostnadsfritt om du har rett til å få dekt advokatkostnader. Vi sjekker også om du kvalifiserer til fri rettshjelp.

Første samtale med oss er gratis og uforpliktende. Vi forsøker på bakgrunn av informasjonen du gir å si noe om hva som er sentralt i saken din, samt hvor god den er. Kort og godt: Vi gir deg en pekepinn på om du har en sak.

Tar du kontakt på e-post er det viktig at du forsøker å redegjøre for sakens faktiske side på en mest mulig ryddig måte. Det er ikke nødvendig å skrive side opp og side ned. Men få i alle fall med hvem som er i konflikt, hva konflikten gjelder og hva som er bakgrunn for konflikten.

Relevante dokumenter bør følge med e-posten som vedlegg.  Vi ønsker mest mulig informasjon for å kunne ta en riktig beslutning om saken.

Velger du å gå videre med saken inngår vi en oppdragsavtale med deg. Sentrale vilkår i avtalen er:

  1. Beregning av salær foretas f.o.m inngåelse av oppdragsavtale
  2. Ved oppdrag for nye oppdragsgivere vil vi normalt be om et lite forskudd for å ta oppdraget
  3. Salæret beregnes etter medgått tid. I noen saker inngår vi avtaler om «no cure no pay».
  4. Salæret avregnes vanligvis en gang i måneden. Sammen med fakturaen vedlegges spesifikasjon over utført arbeid.
  5. Nødvendige utlegg i saken, som f.eks utgifter til sakkyndig eller innhenting av journalopplysninger faktureres kunder direkte.